Blomus Soap Dish, Rail

$30.99
Brand: Blomus
SKU: Blomus_68616